Ampa HQ

Hertzliya , Israel

1,200 sqm

Architect : Kfir Shaked, Moshe Shtrezer \\ Photos: Yoav peled